Zibi Lutomski

Fotoblog fotoamatora

Archive for the ‘Fototechnikalia’ Category

IrfanView – czyli najprostsza metoda przygotowania zdjęcia do prezentacji na www.

Należy pobrać z sieci następujące pliki:
iview425_setup.exe
irfanview_plugins_420_setup.exe
irfanview_lang_polski.exe
i zainstalować w kolejności pobierania. W pliku ‚…plugins…’ znajduje się plugin o nazwie RIOT, który służy do optymalizacji plików na potrzeby www.

Następnie postępujemy tak:

1. Uruchamiamy IrfanView

2. Z menu „Plik” wybieramy „Otwórz…” i wskazujemy plik do obróbki.

3. Z menu „Obraz” wybieramy „Zmień Rozmiar obrazu” (skrót klawiszowy Ctrl+R)

4. Wpisujemy szerokość albo wysokość nowego wymiaru, resztę program sam przeliczy.

5. Naciskamy OK.

6. Z menu „Obraz” wybieramy „Zwiększ Ostrość” (skrót klawiszowy Shift+S)

7. Z menu „Plik” wybieramy „Zapisz jako…”

8. W pole „Nazwa” wpisujemy nową, unikatową nazwę, żeby zapobiec nadpisaniu oryginalnego pliku

9. W okienku przyległym „Opcje zapisu” ustawiamy suwak na 100% jakości, wyłączamy wszystkie ‚ptaszki’ za wyjątkiem ‚ptaszka’ „Kompresuj do rozmiaru” i wpisujemy rozmiar 250kB

10. Naciskamy „Zapisz”

GOTOWE!

Uwaga: Punkt 6. można powtórzyć kilka razy, ale z uwagą, bo nastąpi przeostrzenie obrazu!

.

( Link Infobotowy do tego artykułu: http://infobot.pl/r/1Dmw )

.